"Бөбөк дүйносу" МЧББУ Ысык-Ата району

Повар

Сагындык Балтабаев Завуч
Сагындык Балтабаев Информатика мугалими
Элина Абай кызы Математика мугалими