"Бөбөк дүйносу" МЧББУ Ысык-Ата району

Воспитатели

Элина Абай кызы Зам. директор
Сагындык Балтабаев Информатика мугалими