"Бөбөк дүйносу" МЧББУ Ысык-Ата району

Администрация

Элина Абай кызы Директор
Элина Абай кызы Зам. директор
Сагындык Балтабаев Завуч